izberi zase

Duša

Duša

Moja Duša še vedno išče, upa,
v njej ni več strahu in ne obupa,
je sproščena, blažena,
nežna in prosojna,
hkrati mila in opojna.

Celi rane, išče manjkajoče Sebe,
išče Duša dvojčica Tebe.
Išče, išče, se polni in oplaja,
včasih blažena, pa spet nagaja,
je živa, z zlatom okvirjena, je neponovljiva.

Leopold Mihelič