izberi zase

7 korakov – Zapolnitev praznine s Kass Thomas

Sobota, 2. december 2017, od 9.30 do 17.30 ure

Ta delavnica nežno vodi udeležence skozi vsakega od 7 korakov k odkrivanju svoje lastne, edinstvene čarobnosti, ki je osnova za brezhibno komunikacijo.

Pod vodstvom kvalificirane učiteljice 7Steps boste hodili po poti vašega odkrivanja.

“V tem dinamičnem dogodku bo predstavljena Knjiga 7 korakov do brezhibne kominikacije, kjer boste udeleženci imeli priložnost za pogovor s Kass in osebno izkusiti teh 7 korakov.

V prisotnosti njene lahkotnosti in smeha boste odstrli tančico svoje maske negotovosti, ki nas ločuje drug od drugega.

Če ni sodbe, ločitev ne obstaja in naša komunikacija z drugimi postane brezhibna.

Obstaja veliko več tistega, kar nas združuje, kot kar nas ločuje. Da bi vzpostavili povezavo z drugimi, začnite s poslušanjem svojih teles, s spuščanjem ovir in preseganjem zidov, ki nas ločujejo. To odpira vrata za lahkotno komuniciranje z vsemi in vsem okoli nas, vključno z zemljo.

Kass nam bo na interaktivni način prikazala, kako vključiti vesolje h kreaciji in ustvariti resnično čarobnost v naših življenjih.

Koliko se lahko zabavaš ob ekspanziji svojih zidov?

Pridružite se nam iz celega sveta.

Ta delavnica vam bo omogočila hitro in preprosto povezavo z zemljo, postati prisoten v življenju in odkrivanje sebe. “

Kass Thomas je čudovita voditeljica seminarjev Access Consciousness po celem svetu. Skoraj vsak vikend je v drugi državi, največ vodi Body Classe, sicer pa tudi svoje seminarje 7Steps, Dancing with riches in še nekaj različnih seminarjem, ki nas odpirajo več zavedanju, več možnostim v življenju. Access je del njenega življenja že več kot desetletje. Živi v Italiji, poslovno pa je bila zelo aktivna v New Yorku, kjer je sodelovala z multinacionalkami, začela tam svoje gledališče, leta kasneje pa podjetje za filmsko produkcijo v Rimu, kamor je tudi pripeljala Access.

V Sloveniji jo gostijo Ana Omanovič, Aleksandra Nkumah, Ana Peskar in Katja Telič.

Termin: Sobota, 2. december, od 09.30. do 17.30. ure
Lokacija: InterContinental Ljubljana, Slovenska cesta 59, Ljubljana, Slovenija
Cena: 250 EUR

REGISTRACIJA IN MOŽNO PLAČILO:

Udeležba osebno na delavnici: http://www.kassthomas.com/events/93,534/7steps-1-day-class-bridging-the-gap

Udeležba na delavnici preko spleta: http://www.kassthomas.com/events/93,541/7steps-1-day-class-bridging-the-gap

Za delavnico ni nikakršnih predpogojev. Na ta uvodni večer ste vabljeni vsi, ki si želite še bolj odkriti svojo čarobnost in z lahkotnostjo komunicirati z vsem in vsemi. 

Delavnica bo hkrati prevajan v slovenščino in druge jezike.

Za dodatne infomacije se lahko obrnete na:

Kass Thomas team: info@kassthomas.com
Ana Omanovič :info@anaomanovic.com 0038640667732
Katja Telič: katja@anaomanovic.com 0038640504127

Aleksandra Nkumah: aleksandra.nkumah@gmail.com 0038640581869

Ana Peskar: ana@timeoutevents.si 00386041 870 880


IN ENGLISH

This class gently leads participants through each of the 7Steps towards a discovery of their own unique brand of magic, which is the basis of flawless communication.

With the guidance of a skilled 7Steps teacher you will walk the path to uncovering you.

“The Book 7 Steps to Flawless Communication is presented in this dynamic event where participants get a chance to interact with Kass and experience these 7 Steps first hand.

In the presence of her levity and laughter we find ourselves effortlessly lifting the veil which masks our insecurities and separates us from one another.

In the absence of judgment, separation does not exist and our communication with others becomes flawless.

There is much more that unites us than separates us. In order to establish connection with others, begin by listening to our bodies, lowering our barriers and going beyond the facade that separates us. This opens the door for communicating with everyone and everything around us, including the earth, with ease.

Kass shows us, in an interactive way, how to engage the universe and create true magic in our lives.

How much fun can you have expanding the outside edges of you?
Join us around the world.

This presentation will allow you to quickly and easily connect with the earth, get present in your life and discover YOU.”

Kass Thomas is wonderful facilitator of Access Consciousness classes all around the world. She is almost every weekend in another country, mostly doing Body Classes and also 7Steps, Dancing with the Riches and other classes, bringing more awareness and more possiblities to your life. Access is part of her life for more than a decade. She was very active in New york while she was working with multinationals companies, she opened a theatre there and after few years she moved to Rome, where she started film production company. She brought Access Consciousness to Italy.

In Slovenia she is hosted by Ana Omanovič, Aleksandra Nkumah, Ana Peskar and Katja Telič.

Date: Saturday, December 2, from 09.30. until 17.30. hours
Location: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana
Price: 250 EUR

REGISTRATION AND POSSIBLE PAYMENT:

To Register Live: http://www.kassthomas.com/events/93,534/7steps-1-day-class-bridging-the-gap
To Reigster Online: http://www.kassthomas.com/events/93,541/7steps-1-day-class-bridging-the-gap

There are no prerequisites for the workshop. This introductory evening is welcomed by all those who want to discover more about their magic and with ease communicate with everyone and everything.

For any questions, please ask:

Kass Thomas team: info@kassthomas.com
Ana Omanovič :info@anaomanovic.com 0038640667732
Katja Telič: katja@anaomanovic.com 0038640504127

Aleksandra Nkumah: aleksandra.nkumah@gmail.com 0038640581869

Ana Peskar: ana@timeoutevents.si 00386041 870 880

Preberite še